Skal du investere i en moderne fabrikk, er det noen nøkkelspørsmål du bør finne svar på:

 

 • Hva er behovet?
 • Er plassbehovet avklart?
 • Må det være næringsmiddel vennlig?
 • Bør man ha AI/VISON kamera for å lese etikker, kordinater eller type materialer?
 • Hvor stor kapasitet skal man ha? Skal det være rom for utvidelse i kapasiteten? (NB! Det er f.eks. et stort spenn mellom den minste roboten med lav vekt og hastighet til en ekstra stor robot med høy hastighet)
 • Hvor langt skal man transportere varene inne i fabrikken?
 • Bør maskinene inn i en digital løsning der man har full kontroll over fabrikken?
 • Hvor konkurransedyktig, bærekraftig og fremtidsrettet blir produksjon?

Industriell produksjon

 

For å få en optimal og effektiv fabrikk bør du også tenke på dette:

 

 • Ta kontakt med selger/ingeniøren så tidlig som mulig , og helst når du planlegger å bygge nye produksjonslinjer eller fabrikk
 • Er fabrikken der allerede, bør du be om befaring og se om det er mer omorganisere/omplassere.
 • Jo tidligere man er ute, jo bedre oversikt får du.

ØKONOMI

Et siste punkt på sjekklista bør naturlig nok være kroner og øre. For en ting er hva du må ut med her og nå, noe annet er verdien du sitter på i etterkant, som:

 • Økt effektivitet
 • Mer lønnsomhet
 • Over hvor lang tid skal det nedskrives
 • Når har du tjent inn investeringen?

Kjøpe elle lease. Tenk også restverdi

  Salgssjefen er klokkeklar – det lønner seg å investere. Ta kontakt med oss, hjelper vi deg med å finne svar alle nøkkelspørsmålene.