I år har vi levert en helautomatisert og robotisert reparasjonslinje for anodeheng.

Anodeheng benyttes i aluminiums smelteverk for å smelte aluminiumen.

De går gjennom en elektrolytisk prosess som spiser opp disse anodehengene over tid. Derfor må de repareres.

Verdens største ABB industrielle Robot 

(nederste bilde)

I dette prosjektet ble vi de første i Norge til å benytte oss av ABB’s verdens største industrielle robot

Vi måtte ha en så stor robot for å klare å håndtere vekten til anodehengene i linjen.

Dette forteller litt om størrelsen på ting i aluminiums smelteverk, og er sannsynligvis medårsak til at ingen tidligere har laget en tilsvarende linje.

I prosjekt for kunde så har vi har levert 2 stk. sveise Roboter (master og slave) som sveiser runde pigger.

Vi har benyttet Fronius med ABB’s Weldguide for verdens mest avanserte objekt- og fugesøk for sveis av bunn, midt og toppstreng.

I samme prosjekt har i levert 2 handlings Roboter og en piggrenserobot for fjerning av korrodering og slagg før sveis.