digitale løsninger i koronatider
GJ Machine bruker moderne og fremtidssikker data teknologi innen automasjon i våre leveranser. Design program for å bygge grunnlaget for moderne automatiseringssystemer.

SCADA MOVIKONS DIGITALE KOMMUNIKASJONSLØSNINGER  OG OVERVÅKING AV TEKNISKE PROSESSER.

I disse korona dager er det lurt å tenke smart!

For dere som IKKE har Scada, VPN og online løsninger, så anbefales det å få dette innstallert så fort som mulig. Der kan vi fra våre kontorer starte med programmering og oppbygging av Scada løsninger for dere. Selve oppbyggingen kan ta litt tid hvis det er mange maskiner som skal kobles sammen. Men installasjon er så å si ferdig hos dere innen 1 uke.

Sevice direkte fra vårt automasjonskontor 🙂

Les merer om systemet på siden «digitale løsninger»