RobotNorge og GJ Machine går sammen

Kompetansen styrkes, produkt- og tjenestespekteret økes og markedet utvides når sunnmørsbedriften GJ Machine går sammen med oss i RobotNorge for å styrke Trolltunga Robotics-konsernet.

GJ Machine

Fra venstre: CEO Atle Rettedal i Trolltunga Robotics, Gunnar Johnsen og Lisbet Johnsen i GJ Machine, daglig leder Kenneth Nilsson i RobotNorge, økonomisjef Laila Valdeland i Trolltunga Robotics og påtroppende daglig leder Jean-Marc Launay i GJ Machine.

14 juni, 21 | Nyheter

ÅPNER FOR STØRRE PROSJEKTER OG KOMPLETTE PRODUKSJONSLINJER

Konsernet styrkes for videre vekst

Trolltunga Robotics AS utvider satsingen på å skape lønnsom og bærekraftig produksjonsindustri i Norden.

GJ Machine og RobotNorge utfyller hverandre kompetanse- og markedsmessig, og vi kjenner hverandre godt gjennom mangeårig partneravtale knyttet til integrasjon av roboter og systemer fra ABB Robotics.

 GJ Machine har sin kjernekompetanse innenfor automatisering. Vi har sammen hatt store leveranser blant annet innenfor prosess- og næringsmiddelindustri, og gjennomfører nå nyskapende prosjekter for selskaper som TINE, Q-meieriene og Wiig Gartneri.

GJ Machine blir vårt søsterselskap ved at Trolltunga Robotics kjøper aksjemajoriteten i GJ Machine. Jean-Marc Launay vil tiltre som daglig leder i GJ Machine i en overgangsfase. Gründer Gunnar Johnsen vil fortsette som drivkraft og nøkkelperson i selskapet. Oppkjøpet vil bety en betydelig økning i ledelses- og styrekompetanse i GJ Machine.

Konsernet Trolltunga Robotics, GJ Machine inkludert, hadde i fjor en omsetning på ca. 170 MNOK. De totalt 60 medarbeiderne har en betydelig samlet kompetanse. Trolltunga Robotics har forutsetning for og ambisjoner om å gi enda bedre kundeopplevelser, samt utvikle nye innovative robotløsninger.