Blir man ikke litt overrasket hver gang man hører at kun 4% av
robotene som produseres i verden brukes i matindustrien,
langt bak bil- og elektronikkindustrien?

_________

Håndtering og pakking
av tomatklaser.

_____

Fra TINEs Skolelyst anlegg som skal levere nøyaktig det barna skal ha til skoledagen.

_____

Våre løsninger er med på
å redusere matsvinnet!

_____

Annonse fra Matindustrien nr 5 2021

Selv om de fleste spiser brød og 5 om dagen, må man konstatere at matindustrien er lite automatisert. Bransjen er generelt avhengig av mye manuell arbeidskraft
til plukking, sortering og pakking av matvarer.

Bransjen står overfor store utfordringer som stadige økende krav til effektivisering og økt bærekraft. Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål. Et av delmålene her lyder: «Innen 2030 å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere

svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting».

En av de viktigste bidragene til å redusere matsvinn er å korte ned tiden for produktene fra bonde til matbordet. Dette er noe flere nye selskaper sammen med etablerte aktører har klart blant annet ved å tilby leveranse av matvarer direkte til forbruker.

Et sentralt ledd i en slik tjeneste er automatisert plukking, sortering og kvalitetskontroll med maskiner eller roboter. Automasjon bør overta en ofte ineffektiv og kjedsommelig

Vi utvikler innovative løsninger for automatisk
identifisering av produkter for plukking og sortering.

Vi har utnyttet egen utviklet programvare Ocellus, gjerne i kombinasjon med avansert bruk av kunstig intelligens (maskinlæring).

RobotNorge og GJ Machine har slått seg sammen for å styrke satsingen mot matindustrien.

Sammen har vi flere spennende prosjekter med blant annet Tine og Wiig Gartneri hvor vi utvikler banebrytende løsninger.

 Kenneth Nilsson kn@robotnorge.no | 51 78 50 50
 Gunnar Johnsen gunnar@machine.no | 952 05 868

Les mer om automatisering og oss på våre nettsider: www.robotnorge.no og www.machine.no