GJ Machines virksomhet treffer flere av FNs bærekraftsmål!

UTRYDDE SULT

Gjennom våre robotiserte løsninger legger GJ Machine til rette for økt kvalitet og økt produktivitet innen matproduksjon.

Økt matproduksjon er sentralt for å kunne nå målet om å utrydde sult.

god helse

Gjennom automatisering tar GJ Machine bort manuelle og anstrengende arbeidsoppgaver som innebærer økt risiko for arbeidsskader.

På denne måten tilrettelegger selskapet for god helse og livskvalitet.

anstendig arbeid

 

GJ Machine er en innovativ aktør som øker den økonomiske, sosiale og miljømessige produktiviteten gjennom teknologiske moderniseringer.

ansvarlig forbruk

 

Med økt kvalitet reduseres avfallsmengden ved at produktene varer lengre.

Økt presisjon fører også til mindre svinn i produksjonen.

innovasjon

MEST RELEVANT ER MÅLET OM INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Våres løsninger bidrar til næringslivets omstilling i retning av å bli mer bærekraftig gjennom teknologidrevet innovasjon.