| AUTOMASJON & ROBOTIKK

Digitale løsninger

SCADA MOVICONS DIGITALE KOMMUNIKASJONSLØSNINGER OG OVERVÅKNING AV TEKNISKE PROSESSER

GJ Machine er en av landets ledende innen Scada Movicon løsninger. Vi leverer høyteknologi innen digitale kommunikasjonsløsninger og overvåkning av tekniske prosesser.

Vi bruker moderne og fremtidssikker datateknologi innen automasjon i våre leveranser. Dette design-programmet bygger grunnlaget for moderne automatiseringssystemer.

Vår support her i Norge er direkte fra Omron og Scada Movicon i Italia.

Scada movicon

SCADA’s digitale systemløsning er det overordnede skjermsystem som har kontroll over alle PLS-er og HMI-paneler i fabrikken.

Via dette systemet kan operatørene kjøre og styre maskinene.

Ønsker man å kostnadseffektivisere produksjonen og/eller forbedre kvaliteten, så ønsker man automatiserte anlegg.

Eksempler på oppgaver:

  • Betjening og overvåkning av maskiner og anlegg

  • Alarmering

  • Datalogging

  • Brukeradministrering

  • Rapportering