| REFERANSER

| Produksjon | Pakkelinjer Prosessanlegg

FULLAUTOMATISERT MADRASSFABRIKK

LEVERT TIL WONDERLAND BEDS OF NORWAY.

Vår leveranse til Wonderland Beds Of Norway av robotløsninger, transportsystemer og scada digitale kommunikasjon av full automatisert madrassfabrikk.

INSPIRASJONSFILM 

Høyteknologi: den nye produksjonslinjen er spesialutviklet for kunden og gjør dem til en av verdens ledende i sitt felt. De robotstyrte maskinene gjør produksjonen mer effektiv og nøyaktig.

NORTURA STEINKJER med ny slaktelinje. Hele anlegget levert av GJ Machine. Fra tomt lokale til produksjon på 8 dager, stolt leverandør.

Se bildehistore fra de 8 dagene 😉

Sitat Nortura SA sine FB sider:

Ny slaktelinje på Steinkjer er på plass! Trøndelag er et stort og viktig landbruksområde, med stor husdyrproduksjon.

– Vi legger ikke skjul på at vi har vært spente og vi har lagt mulige beredskapsplaner. Å sette inn ei helt ny slaktelinje er en stor jobb – og ikke uten risiko. Vi er veldig fornøyd og lettet og gir honnør for det gode forarbeidet som er gjort ved Nortura Steinkjer, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

Helautomatisert og robotisert reparasjonslinje for anodeheng til aluminiums bransjen.

mai 2020

I 2020 leverte vi en helautomatisert reparasjonslinje for anodeheng. Anoder benyttes i aluminiums smelteverk for å smelte aluminiumen. Der går de gjennom en elektrolytisk prosess som over tid spiser opp anodestubbene, og det må derfor repareres.

Verdens største ABB industrielle Robot 

I dette prosjektet ble vi de første i Norge til å benytte oss av ABB’s største industrielle robot. Vi benyttet en så stor robot for å klare å håndtere vekten til anodehengene i linjen, noe som forteller litt om størrelsen på ting i aluminiums smelteverket. Dette er sannsynligvis medårsak til at ingen tidligere har laget en tilsvarende linje før oss.

I prosjektet leverte vi 2 stk. sveise Roboter (master og slave) som sveiser anodestubbene, og vi har benyttet Fronius med ABB’s Weldguide, den kraftigste og mest avanserte objekt- og fugesøk for sveis av bunn, midt og toppstreng. I tillegg leverte vi 2 stk. handlings Roboter og en piggrenserobot for fjerning av korrodering og slagg før sveis.

Les mer på kundens hjemmeside:https://www.hmr.no/en/selskap/protech-as

Andre leveranser og løsninger fra oss.