AUTOMASJON & ROBOTIKK

Robotløsninger

GJ Machine er ABB Robotics systemintegratør og kan levere gode robotløsninger.

Trolltunga Robotics AS utvider satsingen på å skape lønnsom og bærekraftig produksjonsindustri i Norden. Kompetansen styrkes, produkt- og tjenestespekteret økes og markedet utvides når vi nå er en del av konsernet.

Trolltunga Robotics-konsernet består fra før av RobNor i Malmø, RobotNorge og Byte Motion på Klepp. Byte Motion er et oppstartsselskap innen kunstig intelligens og vision & software rettet mot robotikk.  GJ Machine og RobotNorge utfyller hverandre kompetanse- og markedsmessig, og kjenner hverandre godt gjennom mangeårig partneravtale knyttet til integrasjon av roboter og systemer fra ABB Robotics.

Vi skreddersyr komplette løsninger som omfatter robot, programmering, visionteknologi, transportører og annen nødvendig utrustning.

Våre konstruktører utvikler gripere som håndterer kundespesifikke produkter, som kan tilpasses flere forskjellige produkter og som kan ha ulike funksjoner integrert.

Et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere er viktig for oss. Derfor gjør vårt samarbeid med RobotNorge og ABB at vi leverer overlegen robotteknologi. Vårt felles mål er å promotere ABBs robotteknologi til det norske markedet.

GJ Machine bruker ABB sitt store produktspekter. Med alt fra store roboter som kan palletere og løfte opp til 800 kg, til ABBs Flexpicker som kan utstyres med visionkamera system for plukking av småposer på transportbånd.

ABB har et helhetlig produktspekter spesial laget for matproduksjon i næringsmiddelindustrien. I fiskeoppdrett er det nå helt vanlig å palletere EPS-kasser med ABB roboter. Andre anvendelser er under utvikling.

Fordeler med å robotisere din produksjon

  • Høyere produksjonstakt
  • Minimere arbeidsintensive og HMS-belastede oppgaver
  • Kortere gjennomløpstider, omstillinger og større feksibilitet, med færre produkter i arbeid
  • Jevnere og bedre kvalitet og oversiktlig leveringstid
  • Økt produksjon med samme eller lavere bemanning
  • Redusere kostnader per produsert komponent, lav nedbetalingstid og lang levetid

Hvem som helst kan kjøpe en industrirobot, det er noe annet å ønske seg en smart produksjonsløsning.