| REFERANSER

Transportører- og Logistikkløsninger

Presentasjonsfilm av GJ Machine

 

Dette fra et prosjekt gjort for kunde.

Videoen viser EPS-kasser fra de er laget til de blir transportert, merket- og stablet på lager, og videre håndtert av robot hvor kassene stables og klargjøres for automatisk lasting inn i vogntoget

Leveranse til Vartdal Plast. Flytting og transport av flykasser med automasjon, robotplukking, transport og digitaleløsninger.

Kasser fra de er laget, blir transportert, merket og stablet på lager, for så robot destabling klargjort for automatisk lasting inni vogntoget.

TINE Meierier i Ålesund med nytt transport- og heissystem fra GJ Machine. 

Nytt transportanlegg med hensyn til palleteringssystem hvor palleflå buffres i transportanlegg og sendes videre til robot for palletering.

Systemet har to roboter som arbeider på flere linjer og heis med meget høy linjehastighet, 30 stk. pr. minutt.

Det finnes mange løsninger for forflytting. Du har et ønske, vi kommer med gode løsninger.