PRODUKTER OG TJENESTER

Hva gjør vi?

Effektivisering, automatisering, robotisering og logistikk

Hvem vil vel ikke ha følelsen av at deres fabrikk flyter, deres medarbeidere og ansatte er fornøyde og friske, i tillegg til å være stolt av å ha en moderne fabrikk? GJ Machine har spesialisert seg på robot-teknologi, og leverer skreddersøm og state-of-the-art robotløsninger til produksjonslinjer. Vi har automatiserte designprosesser, og leverer ny teknologi innen digitale kommunikasjonsløsninger og overvåkning av tekniske prosesser for bearbeiding og vareflyt til prosess-, næringsmiddel- og annen industri. GJ Machine er en produsent som utvikler, automatiserer, konstruerer og komplementerer maskiner og utstyr i samarbeid med kunden. Med gode samarbeidspartnere kan vi levere komplette produksjonsanlegg hvor ingen er for liten eller for stor.

Etikett applikasjoner