| ROBOTLØSNINGER

Mobile Roboter

Mobile roboter. AGV og AIV kan implementeres i tusenvis av applikasjoner på tvers av ulike industrier. 

Moderne logistikksystemer:

  • Robotisert sortering

  • plukk

  • pakk 

  • palletering

Optimaliser vareflyten ved hjelp av mobile løsninger. Transport av esker, paller, stabler eller komponenter av alle størrelser, fra A til B

Fordeler:

  • Fleksibilitet: Løsning og design tilpasses ditt behov.

  • Sikkerhet: Sensorer sørger for sikkert samarbeid.

  • Effektivitet: Optimaliserer bedriftens Fleet management.

  • Skalerbarhet: Benytt flere AGVer og AIVer sammen.

Med våre samarbeidspartnere kommer vi fram til en god løsning for deres vareflyt.

Kartlegging av potensialet for automatisering av din logistikk, planlegging- implementering og støtte.